The Data Actors | Marketing Intelligence in begrijpelijke taal

Privacy Statement


Privacy en cookie statement

The Data Actors vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen. Wij verkopen geen e-mailadressen en andere gegevens aan derden. Eventuele registratie op de The Data Actors website is bedoeld om u diensten te kunnen leveren, met u te communiceren of uw vragen te kunnen beantwoorden.

The Data Actors zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de omschreven doeleinden in ons Privacy en cookie statement.

Update privacy en cookie statement
Dit Privacy en cookie statement is aan veranderingen onderhevig. Wanneer wij deze aanpassen zullen wij u vragen deze opnieuw te accorderen.


Privacy statement

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over een persoon of die we in verband kunnen brengen met een persoon.

Als klant, opdrachtgever of wanneer u contact zoekt met The Data Actors deelt u persoonsgegevens met ons. Denk aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of foto. Het gaat hier om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u persoonlijk.

Waarom gebruiken we deze gegevens?
The Data Actors verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • De bedrijfsvoering voor The Data Actors.

 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om contact op te nemen wanneer u gebruik heeft gemaakt van het contactformulier op de The Data Actors website.

 • Om producten en diensten onder de aandacht te brengen die voor u van belang kunnen zijn.

 • Om onze diensten te kunnen leveren.

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • Het afhandelen van betalingen en facturatie.

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief of publicaties.

 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Wij kunnen in opdracht van derden gevraagd worden om persoonsgegevens te verwerken. Deze bewerkingen vallen uiteraard onder de GDPR en onze opdrachtgevers zijn hiervoor mede

 • verantwoordelijk en hebben voor deze verwerkingen een gegevensverwerkingscontract met ons afgesloten en de benodigde toestemming aan u gevraagd.

Wat zijn de persoonsgegevens die wij verwerken?
The Data Actors verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
The Data Actors heeft geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Het kan echter gebeuren dat u een foto meestuurt met uw C.V. voor The Data Actors diensten, dit wordt wettelijk gezien als een bijzonder gegeven. Hiermee geeft u The Data Actors toestemming om deze te gebruiken voor doeleinden waartoe het C.V. bedoeld is.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
The Data Actors zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of waar we wettelijk toe verplicht zijn. Mochten we om voor u en/of ons belangrijke redenen deze langer willen bewaren, dan wordt hier vooraf toestemming voor gevraagd.

Delen wij uw gegevens met anderen?
The Data Actors deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Data Actors blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Data Actors uw persoonsgegevens aan andere derden (bekijk ook het cookie statement). Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thedataactors.nl. The Data Actors zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?
The Data Actors neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thedataactors.nl.

Hoe zit het met mijn website gebruik?
Tijdens uw bezoek aan deze website kan The Data Actors persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. The Data Actors zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de hierboven omschreven doeleinden. Bekijk het cookie statement voor meer informatie over cookies en het gebruik van uw gegevens.


Cookie statement

Hoe gebruiken wij cookies?
The Data Actors is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen en te informeren over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

The Data Actors gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor:

 • Het optimaliseren van de website.

 • De integratie van sociale media.

 • Het verzamelen en analyseren van statistieken en informatie over onze websitebezoekers.

Op dit moment maakt de The Data Actors website zelf geen gebruik van eigen permanente, sessie en tracking cookies. Mocht dit veranderen dan zullen wij dit melden in onze privacy policy en cookie statement. Andere partijen (Google e.d.) kunnen dit wel doen. Cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics
Op onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google op dit moment niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van “een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

E-mail Service Provider
Wanneer u toestemming heeft gegeven aan The Data Actors dat wij u mogen benaderen voor het aanbieden van onze diensten of u op de hoogte mogen houden van nieuwe ontwikkelingen (bijv. nieuwsbrief) dan maken wij voor het versturen van deze communicatie gebruik van een e-mail service provider (ESP), zoals bijvoorbeeld Mailchimp. Deze ESP verzamelt en gebruikt data voor het uitvoeren van hun diensten en het aanbieden van hun advertenties en advertenties van derde partijen. Hiervoor zijn wij, als The Data Actors niet verantwoordelijk. Deze kunt u altijd blokkeren.

Sociale media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Twitter, Google+, en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden permanente en tracking cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die geïmporteerd wordt vanuit andere bronnen of sites en op de The Data Actors website wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties en YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Wees u ervan bewust dat het gebruik van social media voor risico van de gebruiker is, deze worden niet gescreend op privacy misbruik.

Andere websites
Links naar andere websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van The Data Actors.

 Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Strip-01.png
© The Data Actors 2019

© The Data Actors 2019

The Data Actors
Groene Woud 128
4834 BD Breda

Joost Kuijlaars
Martijn Steenbeek
E:
Info@thedataactors.nl